PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O POLOŽAJU I NJEZI STARIH LICA ODRŽANA U SARAJEVU

konf1Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, proglašenog od strane skupštine Ujedinjenih nacija u mjesecu Decembru, 1990. godine, u skladu sa rezolucijom 45/106, 30. septembra 2021. godine u Hotelu Hills u Sarajevu, održana je Prva međunarodna konferencija o položaju i njezi starih lica - „Slavimo život“, u organizaciji Udruženja za pomoć i razvoj HAJDE, te u sklopu projekta „Hilfswerk Kuća podrške - Održivo pružanje usluga mobilne kućne njege za starije osobe u Bosni i Hercegovini“. Učešće na konferenciji uzeli su predstavnici Ministarstava te Općina kantona Sarajevo, Zavoda za javno zdravstvo, Domova zdravlja, Centara za socijalni rad, Centara za zdravo starenje, Crvenog krsta/križa u BiH i Srbiji, te Udruženja Penzionera sa lokaliteta Kantona Sarajevo.

Započele projektne aktivnosti jačanja otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom u COVID-19 i budućim krizama

edukacijaRegionalnim projektom “Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom u periodu pandemije COVID-19 i budućim krizama” kofinansiranog od strane Evropske Unije i Austrijske razvojne Agencije ADA, te podržanog od strane Crvenog križa Austrije, Udruženje za pomoć i razvoj “HAJDE” počinje sa trogodišnjom implementacijom aktivnosti usmjerenih na jačanje mentalnog zdravlja i otpornosti ne samo u periodu trajanja pandemije, već i u svrhu prevencije očuvanja psihološkog zdravlja u budućim, sličnim kriznim situacijama, osnaživanjem okvira njihove važnosti  i promocijom bitnosti pomenutih koncepata za ciljne skupine.
Ovaj projekat se provodi u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova, a koordinira ga Crveni krst Srbije.

LINIJE PSIHOLOŠKE PRVE POMOĆI; JAČANJE OTPORNOSTI STARIJIH OSOBA I OSOBA SA INVALIDITETOM U PERIODU COVID19

telefon1telefon2

 

 

 

Regionalnim projektom “Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom u periodu pandemije COVID-19 i budućim krizama” kofinansiranog od strane Evropske Unije i Austrijske razvojne Agencije ADA, te podržanog od strane Crvenog križa Austrije, Udruženje za pomoć i razvoj “HAJDE” u Bosni i Hercegovini trogodišnjom implementacijom aktivnosti usmjerenih na jačanje mentalnog zdravlja i otpornosti ne samo u periodu trajanja pandemije, već i u svrhu prevencije očuvanja psihološkog zdravlja u budućim, sličnim kriznim situacijama, osnažuje okvire važnosti i promoviše ulogu mentalnog zdravlja u životu ciljnih skupina.

Sastanak budućih stanara zgrade u Solinama

3Dana 28.09.2020. u organizacijii i pod vodstvom HAJDE u naselju Solina u Tuzli održan je sastanak budućih stanara zgrade izgrađene kroz RSP. U prijateljskoj i ugodnoj atmosferi razgovaralo se sa predstavnicima Grada Tuzla i MZ Solina. Prisutnim se obratio i Vehid Šehić (Forum građana Tuzla) kao predstavnik regionalnog projekta CARE.
Razgovaralo se o uslovima stanovanja u zgradi te važnosti dobrih odnosa sa komšijama. Svi prisutni su nestrpljivi u iščekivanju useljenja. Ovom aktivnošću završava se projekat „Podrška društveno-ekonomskoj integraciji i smanjenju siromaštva RSP korisnika u Tuzli“.