Sastanak budućih stanara zgrade u Solinama

3Dana 28.09.2020. u organizacijii i pod vodstvom HAJDE u naselju Solina u Tuzli održan je sastanak budućih stanara zgrade izgrađene kroz RSP. U prijateljskoj i ugodnoj atmosferi razgovaralo se sa predstavnicima Grada Tuzla i MZ Solina. Prisutnim se obratio i Vehid Šehić (Forum građana Tuzla) kao predstavnik regionalnog projekta CARE.
Razgovaralo se o uslovima stanovanja u zgradi te važnosti dobrih odnosa sa komšijama. Svi prisutni su nestrpljivi u iščekivanju useljenja. Ovom aktivnošću završava se projekat „Podrška društveno-ekonomskoj integraciji i smanjenju siromaštva RSP korisnika u Tuzli“.