Isporuka setova za preradu voća

U okviru projekta RUKA RUCI II, 07.10.2014. god. u općini Foča-Ustikolina /FBiH dodijeljeni su setovi alata za voćarstvo voćarima iz dvije susjedne općine/opštine Foče i Foča Ustikoline. Ukupno je dodijeljeno 16 setova za preradu voća i 14 mašina za flaširanje-čepilica.


Od ukupno trideset korisnika u obje općine/opštine, odnosno u svakoj po petnaest, šesnaest korisnika je dobilo setove za preradu voća (drobillica, žećka i čepilica sa čepovima za flaširanje), a četrnaest je dobilo čepilice sa čepovima za flaširanje, ravnomjerno raspoređeno po općinama/opštinama.

Ovo je finalna aktivnost u projektu čime je ostvaren jedan od ciljeva ovog projekta da okupi poljoprivrednike (voćare) iz dvije općine i omogući proizvođačima voća iz Foče i Foče/Ustikoline zajedničko poboljšanje kvaliteta njihove proizvodnje i bolji pristup tržištu kroz edukaciju o agro-tehnici, praktičnoj provedbi certificiranja i prilagodbi zahtjevima EU tržišta.

Linkovi:

enovosti.ba

article.wn.com

vazdan.com

foca-ustikolina.ba

nezavisne.com

capital.ba

poslovnojutro.ba