Jačanje organizacija žena - Isporučena IT oprema

2

Kroz projekat FOCUS W- Žene u interetničkoj saradnji koji finansira Ministarstvo vanjskih poslova Republike Njemačke u cilju jačanja kapaciteta ženskih nevladinih organizacija, nabavljena je i isporučena IT oprema za Udruženje Ornamenti Foča. Donirana oprema bit će korištena za realizaciju projektnih aktivnosti ali i unaprijeđenje rada organizacije u budućnosti.