O NAMA

 

Udruženje za pomoć i razvoj HAJDE registrovano je u BiH 16. Oktobra 2009. godine. Udruženje je osnovano od strane uposlenika Hilfswerk Austria International (HWA) u BiH sa idejom da nastavi stručni rad, promoviše ljudska prava i demokraciju i doprinosi razvoju civilnog društva i socio-ekonomskom razvoju u BiH. Glavni zadaci i razvojni ciljevi Udruženja HAJDE su: 

• Podsticanje ekonomskog, socijalnog, ruralnog i infrastrukturnog razvoja lokalnih zajednica i civilnog društva u Bosni i Hercegovini;
• Afirmisanje, podsticanje i razvoj poduzetništva, modernih znanja i tehnologija kroz programe promovisanja, edukacije i neposredne podrške na neprofitnom nivou;
• Podsticanje ekonomskog razvoja zasnovanog na afirmaciji lokalnih potencijala kroz podršku procesima strateškog razvojnog planiranja i privlačenja domaćih i inostranih fondova;
• Aktivno učešće u promociji socijalnog, ekonomskog, demokratskog i ekološkog razvoja i obezbjeđenje održive pomoći za jačanje samopomoći;
• Učešće u borbi protiv siromaštva i gladi;
• Pomoć u razvoju partnerstva javnog i privatnog sektora;
• Promovisanje i unapređenje nivoa ljudskih prava i jednakosti spolova;
• Unaprijeđenje socijalne uključenosti ranjivih skupina, društva posebice osobama s posebnim potrebama;
• Pomoć u obezbjeđenju neposredne pomoći i podrške obnovi nakon ratova, reintegraciji i podrška održivosti izbjeglicama i raseljenim licima, žrtvama rata i ostalim ugroženim kategorijama;
• Pomoć nakon poplava, potresa i drugih prirodnih katastrofa;
• Uspostavljanje i razmjena iskustava sa razvojnim agencijama, stručnim institucijama i humanitarnim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
• Podrška pri zapošljavanju mladih, žena, osoba sa posebnim potrebama i organizovanje potrebnih edukacija i treninga za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i druge vidove edukacije;
• Podrška razvoju i unapređenju u sektorima obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva i socijalnom sektoru;
• Aktivnosti u smislu pružanja pomoći i podrške razvoju i unapređenju uslova života ljudi i lokalnih zajednica.