Isporuka namještaja za RHP korisnike, naselje Solina Tuzla

HGU okviru projekta CARE koji finansira Evropska unija, a koji je komplementarni projekat Regionalnog stambenog projekta (RSP), HAJDE implementira pod-projekat „Podrška društveno-ekonomskoj integraciji i smanjenju siromaštva RSP korisnika u Tuzli“.
Danas,17.06.2020. je izvršena je isporuka, montaža i primopredaja dijela opreme za stanove u vidu namještaja (gornji kuhinjski element i ormar). Donirana oprema ima za cilj poboljšati uslove života budućih korisnika novoizgrađenih stanova.

Edukativna radionica za starije osobe i organizacije koje rade sa starijim osobama u okviru projekta AAA

pph radionicaDana 11.02.2020. održana je edukativna radionica za starije osobe i organizacije koje rade sa starijim osobama u okviru projekta „Action Against Ageism – Akcija protiv dobne diskriminacije“ održana u Centar za zdravo starenje Novo Sarajevo. Radionicu su vodili renomirani stručnjaci iz oblasti ljudskih prava i zdravstvene zaštite.
Projekt podržava prioritetne oblasti poštivanja ljudskih prava iz Democracy and Human Rights“ (EIDHR) pravila 2014 – 2020, boreći se protiv dobne diskriminacije i predrasuda prema ljudima na osnovu njihove životne dobi.
Hilfswerk International u partnerstvu s organizacijama Partnerstvo za javno zdravlje, Društvom Crvenog križa BiH i Hajde - Udruzenje za pomoc i razvoj, a u saradnji sa lokalnim zajednicama i relevantim ministarstvima, radi na poboljšanju institucionalnog odgovora na potrebe starijih.

AKCIJA MASKE odgovor na pandemiju COVID 19

AM018FocaNjemačka Ambasada Sarajevo podržala je projekat Akcija maske koji Udruženje Hajde implementira u Foči i Foči FBiH. Kroz prošlogodišnji projekat finansiran od strane istog donatora žene su naučile osnove šivanja i dobile kao grant šivače mašine. Kroz ovaj projekat koriste stečeno za opštu dobrobit svojih zajednica.

Dana 06.05.2020. u Foči izvršena primopredaja 3.250 komada višekratnih maski za potrebe Univerzitetske bolnice u Foči i Kriznog štaba opštine Foča. U narednom periodu bit će upriličena isporuka 4.000 komada maski za JZU Kantonalnu bolnicu Goražde i krizne štabove u Foči FBiH i Goraždu.

Završna prezentacija projekta FOCUS W Tjentište 20.12.2019.

tjentisteZavršna prezentacija projekta FOCUS W - Žene u interetničkoj saradnji održana je na Tjentištu, sala Muzeja bitke na Sutjesci dana 20.12.2019. godine.

Projekat je finansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, a implementiran od strane Udruženja za pomoć i razvoj HAJDE. Projekat su finansijski podržale općina Foča u FBiH i opština Foča. Projekat je implementiran u periodu od marta do decembra 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta oko 42.000 €.